Julkaistu 9.11 2017

Riihimäen taidemuseossa on nyt uutena poimintana esillä kuusi venäläistä antiikki-ikonia Riihimäen taidemuseon Tatjana ja Pentti Wähäjärven kokoelmasta. Kokoelmaan kuuluu kaikkiaan 54 puulle maalattua ikonia sekä viisi pronssiin valettua matkaikonia. Ikonit ovat peräisin Venäjältä yhtä kreikkalaista ikonia lukuun ottamatta ja ne ovat pääosin 1700‒1800-luvuilta.

Ikonit maalataan perinteisesti puupohjalle temperatekniikalla. Vanhimmat meidän aikoihin asti säilyneet ikonit ovat peräisin 500-luvulta. Ortodoksinen kirkko ilmaisee oppiaan sanan ja kuvan kautta. Ikonit ovat opetuksen ja rukouksen välineitä. Ikonit eivät ole maalareiden henkilökohtaisia tulkintoja raamatullisista tapahtumista, vaan ne noudattavat ikonografista kaanonia; kirkon hyväksymiä ja dogmeihin sidottuja ilmaisumuotoja. Uusia ikoneita maalataan vanhempien esikuvien pohjalta, ja varsinkin ihmeitätekevät ikonit ovat suosittuja toisintojen kohteita.

Ikoni ei ole siis pelkkä taide-esine, vaan se on sidoksissa ortodoksikirkon oppiin ja liturgiaan. Hetkellisen ja katoavan maailman sijasta ikoneissa kuvataan yliaistista ja kirkastettua olotilaa. Ilmaisutavassa on tärkeää saavuttaa tyyni ja seesteinen ilme ja rauhallinen vaikutelma.

Kuva: Feodorovin Jumalanäiti. Tempera, puu, hopeariisa, lehtikulta, emali, lasi, tekstiili (villa). Kullattu hopeariisa on leimattu Moskovassa 1880–1884.

Feodorovin Jumalanäiti – Hellyyden Jumalanäiti

Feodorovin Jumalanäiti -ikoni kuuluu tyypiltään Hellyyden Jumalanäiti (tai: Armahtava Jumalanäiti) ikonityyppiin. Hellyyden Jumalanäiti -ikoneissa kuvataan inhimillisiä tunteita: äidin rakkautta ja hellyyttä poikaansa kohtaan, mutta myös tämän surua poikansa tulevista kärsimyksistä. Ikonityypissä Jeesus-lapsi painautuu hellästi ja luottavaisesti äitinsä poskea vasten kuvastaen lapsen inhimillistä pelkoa ja hellyydenkaipuuta, mutta myös lohdutusta ja myötätuntoa äidin tulevien tuskien vuoksi joita tämä kärsii poikansa ristin juurella. Feodorovin ikoni on eräs Kostroman alueen kunnioitetumpia ikoneja. Feodorovin Jumalanäiti muistuttaa suuresti toista suosittua Hellyyden Jumalanäidin ikonia, Vladimirin Jumalanäidin ikonia. Hellyyden Jumalanäiti -ikoneihin sisältyy myös merkitys siitä, että Jumala uhrasi ainoan poikansa merkkinä Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan.