Riihimäki Konstmuseum

Riihimäki Konstmuseum grundades år 1994. Den som gjorde detta möjligt var konst- och antikhandlanden Pentti Wähäjärvi (1912-1999), som tillsammans med sin hustru Tatjana donerade sina omfattande samlingar till Riihimäki stad år 1993.

Riihimäki Konstmuseum är inrymt i statens ämbetshus, som byggdes år 1963. Byggnaden renoverades för att uppfylla de krav som i dag ställs på ett konstmuseum och öppnades för allmänheten år 1995.

Ingången till museet ligger i gatuplanet som bildar en hög centralaula. De egentliga utställningsutrymmena fördelas på två våningar och har grupperats runt enréhallen på så sätt att besökaren på ett logiskt sätt leds genom hela utställningen.


Tatjana och Pentti Wähäjärvis samling

Tatjana och Pentti Wähäjärvis donationssamling består av drygt 2000 konstverk och föremål. Stommen utgörs av finsk målarkonst, särskilt från tiden 1900-1970. Därutöver innehåller samlingen utländska målningar från 1700- och 1800-talet samt europeisk grafik närmast från åren 1950-70.


Antikviteter

Föremålssamlingen består till största delen av porslins- och keramikföremål. Den största helheten utgörs av kinesiska föremål, men här finns också europeiskt porslin och europeisk keramik. Till samlingen hör dessutom bl.a. tenn- och kopparföremål, ikoner och möbler.


Utställningar

Vid Riihimäki Konstmuseum ordnas utställningar av såväl inhemsk som utländsk bildkonst. Wähäjärvisamlingen hängs också om regelbundet, eftersom samlingen är så stor att bara en del av verken och föremålen kan visas samtidigt.